Teamontwikkeling.net | Tips en tricks om je team te ontwikkelen

Ontwikkeling van teams in organisaties

TEAMontwikkeling.net biedt teams en teamleiders informatie voor beter samenwerken en beter presteren door het stimuleren van teamontwikkeling, diversiteit en samenwerkingscompetenties. Door het inzetten van teambuilding, de Teamrollen van Belbin en het ontwikkelen van communicatie, feedback geven, besluitvormingsprocessen en initiatief nemen.

Teams bezitten het potentieel om het flexibele en creatieve vermogen van een organisatie te verhogen. In de praktijk blijkt echter dat relatief veel teams deze belofte niet waarmaken. Een mogelijke oorzaak hiervoor wordt door onderzoekers gezocht in de mate van ontwikkeling en volwassenheid van een team. Een onderontwikkeld team besteedt haar energie niet voldoende aan het behalen van de gestelde doelen, maar verliest deze aan problemen in het samenwerkingsproces. Dit is zonde en onnodig.

De mogelijkheden op een rij: Hoe ontwikkel ik mijn team >>

 Snelcursus Groepspsychologie: Waarom gedragen mensen zich zo anders in groepen?
 De korte online Belbin Teamrollen test: Maak de online vragenlijst in 5 minuten.

Managen van teamontwikkeling

Het managen van teamontwikkeling is een uitdaging op zich. Teamontwikkeling kent verschillende fasen. Elke fase vraagt een specifieke benadering door de teamleider.

Hoe effectief is uw team?

TEAMontwikkeling.net heeft in samenwerking met Mensen in Bedrijf de TeamQ opgezet. Deze online vragenlijst is gebaseerd op de Vier Dimensies van Effectieve Teams.
 Vraag een gratis TeamQ en en zie hoe uw team ervoor staat.

Teamontwikkeling = Teambuilding?

Bij teambuilding wordt getracht de ontwikkeling van een team te stimuleren. Er zijn vele manieren van teambuilding. Het is belangrijk dat de teambuilding goed aansluit bij de behoefte van de groep en bij de te ontwikkelen Teamcompetenties.
Wanneer zet je welke vorm bij welke groepen in.